Pro pořadatele

Pořadatelům závodu jsou k dispozici stránky mtbo ligy pro propagaci závodu, přihlášky, výsledky a fotky. Je na individuálním rozhodnutí každého pořadatele zda a jak se postaví k oficialitám nutným pro uspořádání závodu vyšší úrovně.

Pořadatel dodá s dostatečným předstihem k zveřejnění propozice svého závodu a po závodě co nejdříve publikovatelné výsledky s bodováním dle pravidel žebříčku (doporučený formát ke stažení zde: mustr 2011.xls) a ideálně i článek k publikaci na hlavní stránku.

Kompletní seznam přihlášených na konkrétní závod lze stáhnout z webu ve formátu csv (přihlašovací údaje obdržíte e-mailem). Neupravujte pak nijak prosím (ani drobnosti - interpunkce, velká písmena atd.) jména přihlášených, kvůli počítání žebříčku

Jarda K. nově nabízí k zapůjčení (a vrácení v dobrém stavu) sadu věcí pro pořádání (mlíko, kontroly s voskovkami, atd.)

Zde je ke stažení časomíra vytvořená v MS Excelu. Návod jak ji použít v textu dole. Dotazy a náměty na vylepšení viz kontakty - Martin Š.

Kuchařka pro závod aneb pár tipů jak by to mělo vypadat:

  • Závody se konají na speciální OB, nebo MTBO mapě. Měřítko max. 1:20 000, klasifikace cest pro MTBO vítána, ale není podmínkou. Pokud použijete starší (OB) mapu, umístěte kontroly na jasná místa, nebo okolí kontrol domapujte. Kontroly umísťujte tak, aby k nim bylo možné dojet (a označit je) na kole.  Trasu závodu veďte mimo velmi frekventované nebo nebezpečné úseky. V propozicích jasně zdůrazňujte kde všude je (cesty)/ není (volný les, pole, ...) povolena jízda na kole, nenavádějte závodníky k porušování dopravních a jiných předpisů nevhodným vedením postupů.
  • Typický závod by měl mít jednu společnou hlavní trať pro všechny kategorie (muže i ženy). Preferovaný je závod s pevným pořadím kontrol, ale je možný také závod typu "Free Order" i "Skorelauf". Závodníci mohou mít možnost zkrácení tratě, případně může být vypsána i jiná kratší trať (např. pro děti) ovšem se zachováním regulérnosti celkového pořadí do žebříčku (rozhoduje počet kontrol, potom čas).
  • Závody se konají ve všední dny odpoledne „po práci“. Nejlépe ve středu, případně úterý či čtvrtek. Na webu nabízíme seznam doporučených termínů, které jsou vybrány s ohledem na další akce a potenciální organizátoři si z nich mohou vybrat a rezervovat si svůj termín. Další termíny po dohodě.
  • Závody se konají v Praze nebo okolí. U závodů mimo Prahu je vhodné do propozic uvést doporučený způsob dopravy tam a zpět (např. konkrétní časy vlaku). U vzdálenějších závodů pozor na časy startu a délku tratě, tak aby nebyla ohrožena regulérnost závodu i pro pomalejší a později startující závodníky (šero v lese, tma…)
  • Způsob označení kontrol je volbou pořadatele (kleště, voskovky, fixy, fáborek, „mlíko“, lampion, ...), Vzor označení kontroly by měl být viditelný na startu.  Kontroly by měly být v terénu umístěny tak, aby umožňovaly ražení  "z kola" (tedy ne například nahoře na posedu a podobně).   Nejlépe se osvědčuje označení "mlíkem" (i pro případ odcizení kontroly ve frekventovaných oblastech). Mlíko, kleště a průkazky jsou pořadatelům k dispozici po domluvě od předchozího pořadatele nebo viz kontakty.
  • Průběžné výsledky. Doporučujeme použití standardních papírových průkazek, (které jsou pořadatelům k dispozici na vyžádání) s oddělováním výsledkové části k vyvěšení průběžného pořadí na šňůře pomocí sešívačky. Pokud není pro tuto činnost dostatek pořadatelů, využijte směle závodníky - každý si rád spočítá a zkontroluje svůj výsledný čas a zavěsí svoji kartu na správné místo. Další možností je použití tréninkové SI sady
  • Časomíra v Excelu - návod k použití ... vyplňují se pouze šedá pole: sl B = jméno, sl C = start čas, sl D = při zadání písmene "x" (malé iks) excell zaznamená přesný čas do sloupce E a dopočítá čas závodníka do sloupce F; tlačítko "smaž seznam" vymaže nevratně všechno. Aby to všechno fungovalo je potřeba mít povolené v Excelu makra.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *