Pro pořadatele

Seznam materiálového vybavení

Rádce pro prvopořadatele

Pořadatelům závodu jsou k dispozici stránky mtbo ligy pro propagaci závodu, přihlášky, výsledky a fotky. Je na individuálním rozhodnutí každého pořadatele zda a jak se postaví k oficialitám nutným pro uspořádání závodu vyšší úrovně.

Pořadatel dodá s dostatečným předstihem k zveřejnění propozice svého závodu a po závodě co nejdříve publikovatelné výsledky s bodováním dle pravidel žebříčku (doporučený formát ke stažení zde: mustr 2011.xls) a ideálně i článek k publikaci na hlavní stránku.

Kompletní seznam přihlášených na konkrétní závod lze stáhnout z webu ve formátu csv (přihlašovací údaje obdržíte e-mailem). Neupravujte pak nijak prosím (ani drobnosti – interpunkce, velká písmena atd.) jména přihlášených, kvůli počítání žebříčku

Jarda K. nově nabízí k zapůjčení (a vrácení v dobrém stavu) sadu věcí pro pořádání (mlíko, kontroly s voskovkami, atd.)

Zde je ke stažení časomíra vytvořená v MS Excelu. Návod jak ji použít v textu dole. Dotazy a náměty na vylepšení viz kontakty – Martin Š.

Kuchařka pro závod aneb pár tipů jak by to mělo vypadat:

Závody se konají na speciální OB, nebo MTBO mapě. Měřítko max. 1:20 000, klasifikace cest pro MTBO vítána, ale není podmínkou. Pokud použijete starší (OB) mapu, umístěte kontroly na jasná místa, nebo okolí kontrol domapujte. Kontroly umísťujte tak, aby k nim bylo možné dojet (a označit je) na kole. Trasu závodu veďte mimo velmi frekventované nebo nebezpečné úseky. V propozicích jasně zdůrazňujte kde všude je (cesty)/ není (volný les, pole, …) povolena jízda na kole, nenavádějte závodníky k porušování dopravních a jiných předpisů nevhodným vedením postupů.
Typický závod by měl mít jednu společnou hlavní trať pro všechny kategorie (muže i ženy). Preferovaný je závod s pevným pořadím kontrol, ale je možný také závod typu “Free Order” i “Skorelauf”. Závodníci mohou mít možnost zkrácení tratě, případně může být vypsána i jiná kratší trať (např. pro děti) ovšem se zachováním regulérnosti celkového pořadí do žebříčku (rozhoduje počet kontrol, potom čas).
Závody se konají ve všední dny odpoledne „po práci“. Nejlépe ve středu, případně úterý či čtvrtek. Na webu nabízíme seznam doporučených termínů, které jsou vybrány s ohledem na další akce a potenciální organizátoři si z nich mohou vybrat a rezervovat si svůj termín. Další termíny po dohodě.

Závody se konají v Praze nebo okolí. U závodů mimo Prahu je vhodné do propozic uvést doporučený způsob dopravy tam a zpět (např. konkrétní časy vlaku). U vzdálenějších závodů pozor na časy startu a délku tratě, tak aby nebyla ohrožena regulérnost závodu i pro pomalejší a později startující závodníky (šero v lese, tma…)

Způsob označení kontrol je volbou pořadatele (kleště, voskovky, fixy, fáborek, „mlíko“, lampion, …), Vzor označení kontroly by měl být viditelný na startu. Kontroly by měly být v terénu umístěny tak, aby umožňovaly ražení “z kola” (tedy ne například nahoře na posedu a podobně). Nejlépe se osvědčuje označení “mlíkem” (i pro případ odcizení kontroly ve frekventovaných oblastech). Mlíko, kleště a průkazky jsou pořadatelům k dispozici po domluvě od předchozího pořadatele nebo viz kontakty.

Průběžné výsledky. Doporučujeme použití standardních papírových průkazek, (které jsou pořadatelům k dispozici na vyžádání) s oddělováním výsledkové části k vyvěšení průběžného pořadí na šňůře pomocí sešívačky. Pokud není pro tuto činnost dostatek pořadatelů, využijte směle závodníky – každý si rád spočítá a zkontroluje svůj výsledný čas a zavěsí svoji kartu na správné místo. Další možností je použití tréninkové SI sady
Časomíra v Excelu – návod k použití … vyplňují se pouze šedá pole: sl B = jméno, sl C = start čas, sl D = při zadání písmene “x” (malé iks) excell zaznamená přesný čas do sloupce E a dopočítá čas závodníka do sloupce F; tlačítko “smaž seznam” vymaže nevratně všechno. Aby to všechno fungovalo je potřeba mít povolené v Excelu makra.

Logo MTBO ligy

 

K dispozici jako PNG s průhledností ve třech variantách:

 

Logo mtboliga 01
Logo mtboliga 02
Logo mtboliga 03

 

Ke stažení také jako vektorové PDF.