Výsledek z tréninku Mělník - Chloumek (sprint): Žofie Veruňáková

Čas 02:05:50
Chybějící kontroly 0
Poznámka
Umístění 4.
Body 27
Poznámka
Trať D
Junior?
Mezičasy