Žebříček 2019

Základní pravidla bodování a výpočtu žebříčku:

Do žebříčku se započítávají jednotlivé tréninky podle počtu uskutečněných v sezóně dle následujícího klíče:

2 – 5 tréninků = 1 nejhorší výsledek (absence) se škrtá
6 – 10 tréninků = 2 nejhorší výsledky (absence) se škrtají
11 – 15 tréninků = 3 nejhorší výsledky (absence) se škrtají
16 – 20 tréninků = 4 nejhorší výsledky (absence) se škrtají
atd

Boduje se umístění v absolutním společném pořadí jednotlivého tréninku. Vítěz(ka) jednotlivého tréninku získává do žebříčku 100 bodů, každý(á) další v pořadí o bod méně (případné 101. a další umístění = 1 bod). Kategorie žen má v žebříčku dílčí pořadí. Závodníci s menším počtem nalezených kontrol (vypsaná kratší trať, nenalezení kontroly, zkrácení trati) jsou hodnoceni v pořadí tréninku za posledním závodníkem s plným počtem kontrol. Pořadatel tréninku získává do žebříčku 100 bodů (počet bodovaných pořádání není pro hlavního pořadatele omezen). Pomocníci pořadatele (max 3 na jeden trénink) získávají do žebříčku také 100 bodů (max 2x za rok).

Titul “Nezmar” získává ten, kdo se zúčastní všech tréninků v sezóně jako závodník nebo pořadatel.

Tabulka žebříčku

V tabulce jsou uvedeny body a pořadí v každém tréninku. Číslo za lomítkem je pořadí mezi ženami, pořadatel má uvedeno “P”.

pořadí body tréninky 1 2 3 4 5 6 7
1. KLádin 499 6+1 100
(1)
100
(1)
99
(2)
100
(1)
94
(7)
99
(2)
100
P
2. Martin Štěňha 498 6+1 96
(5)
100
P
100
(1)
99
(2)
98
(3)
100
(1)
99
(2)
3. Kouřa 489 6+1 100
P
98
(3)
96
(5)
98
(3)
89
(12)
97
(4)
85
(16)
4. Pavel Kurz 487 5+1 97
(4)
100
P
84
(17)
99
(2)
98
(3)
93
(8)
5. Mirek Kalina 481 6+1 98
(3)
91
(10)
87
(14)
100
P
97
(4)
95
(6)
86
(15)
6. Tomáš Bezouška 481 5+1 92
(9)
100
P
96
(5)
95
(6)
93
(8)
97
(4)
7. Obuch 477 7+0 95
(6)
92
(9)
98
(3)
26
(75)
90
(11)
96
(5)
96
(5)
8. Faltik 474 6+0 94
(7)
1
(62)
92
(9)
96
(5)
94
(7)
98
(3)
9. Hvězdář 462 7+0 93
(8)
85
(16)
97
(4)
32
(69)
87
(14)
90
(11)
95
(6)
10. Svoby 446 5+1 100
P
88
(13)
89
(12)
86
(15)
83
(18)
80
(21)
11. Míra Štochel 437 5+0 79
(22)
88
(13)
91
(10)
88
(13)
91
(10)
12. Libor Hudec 436 6+0 90
(11)
80
(21)
84
(17)
90
(11)
89
(12)
83
(18)
13. Myrek 433 6+0 86
(15)
93
(8)
81
(20)
88
(13)
82
(19)
84
(17)
14. Matěj Mišoň 404 6+0 79
(22)
74
(27)
73
(28)
72
(29)
91
(10)
87
(14)
15. Filip Hegner 400 6+0 1
(62)
70
(31)
86
(15)
74
(27)
78
(23)
92
(9)
16. Ctibor Havlík 391 5+0 87
(14)
25
(76)
93
(8)
92
(9)
94
(7)
17. Honza Urbánek 390 7+0 78
(23)
75
(26)
76
(25)
80
(21)
42
(59)
61
(40)
81
(20)
18. 1. Markéta Kalinová 389 6+1 87
(14/2)
65
(36/7)
51
(50/5)
100
P
66
(35/4)
71
(30/3)
64
(37/4)
19. Vítek Zýka 389 6+0 76
(25)
73
(28)
31
(70)
84
(17)
80
(21)
76
(25)
20. Vydřisko 383 6+0 73
(28)
65
(36)
69
(32)
73
(28)
86
(15)
82
(19)
21. Robert Sedlecký 381 5+0 82
(19)
62
(39)
83
(18)
83
(18)
71
(30)
22. 2. Iva Mědílková 381 7+0 83
(18/4)
66
(35/6)
66
(35/4)
77
(24/3)
68
(33/3)
79
(22/2)
74
(27/3)
23. Honza Kabát 373 6+1 65
(36)
57
(44)
60
(41)
72
(29)
76
(25)
100
P
57
(44)
24. Jirka Hejna 368 6+0 72
(29)
72
(29)
24
(77)
79
(22)
76
(25)
69
(32)
25. Martin Vedral 359 5+0 63
(38)
75
(26)
82
(19)
62
(39)
77
(24)
26. 3. Dana Rypáčková 351 7+0 77
(24/5)
69
(32/4)
23
(78/13)
18
(83/17)
70
(31/2)
60
(41/5)
75
(26/2)
27. Jarda Nitka 338 5+0 62
(39)
55
(46)
74
(27)
77
(24)
70
(31)
28. Jiří Fišer 328 4+0 79
(22)
85
(16)
78
(23)
86
(15)
29. Vorel 322 6+0 80
(21)
60
(41)
54
(47)
62
(39)
57
(44)
63
(38)
30. Petr Jakovec 321 5+0 67
(34)
58
(43)
61
(40)
62
(39)
73
(28)
31. Dan Břeň 316 6+0 84
(17)
1
(62)
57
(44)
68
(33)
44
(57)
63
(38)
32. Gunde Svan 310 5+0 43
(58)
64
(37)
65
(36)
73
(28)
65
(36)
33. Michal Geisler 309 6+0 1
(62)
41
(60)
76
(25)
54
(47)
68
(33)
70
(31)
34. Honza Vaněček 300 4+0 81
(20)
77
(24)
81
(20)
61
(40)
35. Petr Marusič 294 5+0 68
(33)
19
(82)
64
(37)
75
(26)
68
(33)
36. Mejla 287 5+0 59
(42)
50
(51)
53
(48)
58
(43)
67
(34)
37. Raďoch 286 6+0 76
(25)
56
(45)
39
(62)
35
(66)
55
(46)
60
(41)
38. Petr Zloský 279 6+0 58
(43)
49
(52)
49
(52)
47
(54)
67
(34)
56
(45)
39. 4. Jitka Tili Akrmanová 275 3+1 68
(33/5)
100
P
43
(58/10)
64
(37/4)
40. Enrique Chousa Esteban 268 3+0 97
(4)
94
(7)
77
(24)
41. Vláďa Pokorný 268 6+0 73
(28)
52
(49)
10
(91)
40
(61)
53
(48)
50
(51)
42. Kuba Kl 265 3+0 83
(18)
92
(9)
90
(11)
43. 5. Markéta Drobníková 265 3+0 91
(10/1)
89
(12/1)
85
(16/1)
44. Petr Majner 261 6+0 45
(56)
34
(67)
61
(40)
46
(55)
57
(44)
52
(49)
45. 6. Jitka Košíková 260 7+0 57
(44/11)
47
(54/9)
35
(66/9)
50
(51/8)
45
(56/9)
51
(50/6)
55
(46/6)
46. 7. Kate 248 3+0 79
(22/1)
85
(16/1)
84
(17/1)
47. Kožich 247 5+0 55
(46)
14
(87)
55
(46)
65
(36)
58
(43)
48. Jarda Veltruský 238 4+0 47
(54)
50
(51)
69
(32)
72
(29)
49. 8. Ivana Lacigová 238 4+1 64
(37/9)
31
(70/10)
9
(92/19)
34
(67/12)
100
P
50. jenda 237 4+0 50
(51)
63
(38)
65
(36)
59
(42)
51. Daniel Čermák 233 5+0 54
(47)
56
(45)
15
(86)
59
(42)
49
(52)
52. 9. Vilma Králová 228 3+0 81
(20/3)
77
(24/3)
70
(31/4)
53. Václav Čepička 221 5+0 69
(32)
33
(68)
51
(50)
28
(73)
40
(61)
54. Příba 220 4+0 1
(62)
69
(32)
71
(30)
79
(22)
55. 10. Divoženka 218 6+0 70
(31/7)
40
(61/13)
26
(75/12)
39
(62/13)
26
(75/14)
43
(58/10)
56. RaMach 212 3+0 71
(30)
66
(35)
75
(26)
57. Needy 200 2+0 100
(1)
100
(1)
58. kliiima 200 3+0 59
(42)
67
(34)
74
(27)
59. Honza Picka 198 4+0 63
(38)
32
(69)
47
(54)
56
(45)
60. Franta Duda 197 4+0 64
(37)
25
(76)
52
(49)
56
(45)
61. Jiří Stránský 196 2+0 99
(2)
97
(4)
62. Honza Vacek 193 1+1 93
(8)
100
P
63. Martin Sajal 192 1+1 100
P
92
(9)
64. Šéba 191 3+0 22
(79)
82
(19)
87
(14)
65. Grim Tomáš 188 3+0 80
(21)
54
(47)
54
(47)
66. 11. Lišanda 187 4+0 48
(53/9)
39
(62/11)
49
(52/8)
51
(50/7)
67. Nikolas Domín 184 2+0 95
(6)
89
(12)
68. Tomáš Johanovský 183 2+0 90
(11)
93
(8)
69. 12. Dáša Tučková 178 1+1 78
(23/2)
100
P
70. 13. Martina Hanzlíčková 178 4+0 48
(53/8)
37
(64/8)
46
(55/10)
47
(54/8)
71. Petr Šimek 171 2+0 90
(11)
81
(20)
72. Milan Jalovy 171 2+0 82
(19)
89
(12)
73. Martin Smrt 169 2+0 86
(15)
83
(18)
74. Komanč 167 4+0 49
(52)
52
(49)
13
(88)
53
(48)
75. 14. Jarka 162 5+0 44
(57/10)
7
(94/20)
22
(79/18)
44
(57/10)
45
(56/9)
76. Juraj Opršal 160 2+0 78
(23)
82
(19)
77. Viktor Slavík 154 3+0 74
(27)
21
(80)
59
(42)
78. 15. Veronika Vosecká 147 5+0 1
(62)
29
(72)
40
(61)
27
(74)
50
(51/7)
79. Aleš Bitter 146 2+0 71
(30)
75
(26)
80. Rambo 138 3+0 46
(55)
48
(53)
44
(57)
81. Michal Aschermann 137 2+0 70
(31)
67
(34)
82. 16. Zuzana Weissová 133 2+0 80
(21/2)
53
(48/7)
83. Čépa 129 4+0 28
(73)
35
(66)
19
(82)
47
(54)
84. Honza Koubek 126 3+0 44
(57)
36
(65)
46
(55)
85. Matik 122 2+0 74
(27)
48
(53)
86. 17. Kateřina Městková 118 2+0 58
(43/6)
60
(41/5)
87. 18. Ploutev 116 1+1 16
(85/18)
100
P
88. 19. Zuzana Kurzová 114 2+0 63
(38/5)
51
(50/8)
89. Santini tetřev 111 2+0 45
(56)
66
(35)
90. 20. Valerie 110 2+0 48
(53)
62
(39/5)
91. 21. Míša Lacigová 107 2+0 29
(72/13)
78
(23/1)
92. 22. Muštelka 106 3+0 36
(65/15)
25
(76/15)
45
(56/9)
93. František Havlůj 105 2+0 61
(40)
44
(57)
94. Pepan 105 2+0 52
(49)
53
(48)
95. 23. Jindra Vostrá 104 2+0 46
(55/6)
58
(43/6)
96. Richard Wohanka 99 1+0 99
(2)
97. Ondra Pospíšil 96 1+0 96
(5)
98.-99. Lochnes 95 1+0 95
(6)
98.-99. Pepa Goder 95 1+0 95
(6)
100.-101. Pavlis 94 1+0 94
(7)
100.-101. Tuma Matěj 94 1+0 94
(7)
102.-103. Martin Nývlt 91 1+0 91
(10)
102.-103. Pejsan 91 1+0 91
(10)
104. Berglík 89 1+0 89
(12)
105.-107. Jirka Suchý 88 1+0 88
(13)
105.-107. Kamenáč 88 1+0 88
(13)
105.-107. NPyřin 88 1+0 88
(13)
108. -ury- 87 1+0 87
(14)
109. Uhlajz 86 1+0 86
(15)
110. 24. Terka Hnátková 85 1+0 85
(16/3)
111. Nicolas Grim 85 2+0 43
(58)
42
(59)
112. 25. Simona Karochová 84 1+0 84
(17/2)
113. Libor Sedlecký 84 2+0 21
(80)
63
(38)
114. 26. Kateřina 83 3+0 1
(62/14)
43
(58/11)
39
(62/12)
115. Petra Vacek 81 1+0 81
(20)
116. Jirka Ramba 78 1+0 78
(23)
117.-118. 27. Kristina Gybasova 78 2+0 37
(64/14)
41
(60/11)
117.-118. Rosťa Benák 78 2+0 37
(64)
41
(60)
119. 28. Marie Lacigová 75 1+0 75
(26/6)
120.-121. Zdeněk Malý 72 1+0 72
(29)
120.-121. Čenda 72 1+0 72
(29)
122.-123. Václav Minařík 71 1+0 71
(30)
122.-123. Žofka 71 1+0 71
(30)
124. Jiří Paulíček 69 1+0 69
(32)
125. Křečinka 68 1+0 68
(33)
126.-127. Kuchařová Rozálie 67 1+0 67
(34)
126.-127. 29. Naďa Ferenčíková 67 1+0 67
(34/8)
128.-129. Luděk Kadlec 66 1+0 66
(35)
128.-129. Petr Vacek 66 1+0 66
(35)
130. 30. Ema Štěpánková 65 2+0 41
(60/12)
24
(77/16)
131. David Náhlovský 64 1+0 64
(37)
132. Jira Kohl 62 1+0 62
(39)
133. Zdeněk Papež 62 2+0 1
(62)
61
(40)
134. Martin Šlajchrt 61 1+0 61
(40)
135. Petr Štěpánek 61 2+0 21
(80)
40
(61)
136.-138. Jan Smaržík 60 1+0 60
(41)
136.-138. Matěj Ševčík 60 1+0 60
(41)
136.-138. Václav Bohuslav 60 1+0 60
(41)
139. Milan Meier 59 1+0 59
(42)
140. 31. Tereza Kadlecová 58 1+0 58
(43/10)
141. Michal Pročka 57 1+0 57
(44)
142.-143. Rosťa Malý 56 1+0 56
(45)
142.-143. Vorvaň 56 1+0 56
(45)
144.-145. Lukáš Drobník 55 1+0 55
(46)
144.-145. Martin Matoušek 55 1+0 55
(46)
146. 32. Radka Ouhrabková 54 1+0 54
(47/7)
147. Marián Bartoš 54 2+0 2
(99)
52
(49)
148. 33. Lenka SAM 54 4+0 1
(62/14)
27
(74/11)
3
(98/21)
23
(78/17)
149.-150. Kuchař Pavel 53 1+0 53
(48)
149.-150. Tomáš Navrátil 53 1+0 53
(48)
151. Milan Holý 49 1+0 49
(52)
152. Rony 49 2+0 43
(58)
6
(95)
153. Tomik 48 1+0 48
(53)
154. Ondřej Svoboda 48 2+0 36
(65)
12
(89)
155. Milan Sluka 46 1+0 46
(55)
156. Beny 45 1+0 45
(56)
157.-160. 34.-35. Baraob 42 1+0 42
(59/11)
157.-160. Honza Volf 42 1+0 42
(59)
157.-160. Jiří Hostomský 42 1+0 42
(59)
157.-160. 34.-35. Kristina Gajdová 42 1+0 42
(59/11)
161.-162. 36. Klára Hlaváčková 41 1+0 41
(60/12)
161.-162. Michal P 41 1+0 41
(60)
163. 37. Adéla Vosičková 40 1+0 40
(61/7)
164. Petr Bašus 39 2+0 1
(62)
38
(63)
165.-167. Martin Malý 38 1+0 38
(63)
165.-167. Vladimír Němec 38 1+0 38
(63)
165.-167. Václav Městka 38 1+0 38
(63)
168. Aleš Bartoň 37 1+0 37
(64)
169. 38. Petra Suková 34 1+0 34
(67)
170.-171. Hanka Malečková 33 1+0 33
(68)
170.-171. Tumič 33 1+0 33
(68)
172. Lukáš Cejnar 32 1+0 32
(69)
173. Grim Nicolas 31 1+0 31
(70)
174.-176. Pavel Dvořák 30 1+0 30
(71)
174.-176. Pelnář Jiří 30 1+0 30
(71)
174.-176. Vojta Hlaváček 30 1+0 30
(71)
177. 39. Romana Smolkova 29 1+0 29
(72/16)
178. David Štěňha 28 1+0 28
(73)
179. Richard Geisler 27 1+0 27
(74)
180. Miloslav Toušek 24 1+0 24
(77)
181. Ferda Polášek 23 1+0 23
(78)
182. Radek Strnad + Syn 22 1+0 22
(79)
183.-184. Maru + Renda 20 1+0 20
(81)
183.-184. Tomáš Grim 20 1+0 20
(81)
185. Adam Hájek 17 1+0 17
(84)
186. Radim Skála 11 1+0 11
(90)
187. Barbora Smolková 8 1+0 8
(93)
188. Žitný Chlebák 5 1+0 5
(96)
189. Barbora Zavadilová 4 1+0 4
(97)
190.-195. Jan Petr 1 1+0 1
(62)
190.-195. Kryštof Průša 1 1+0 1
(62)
190.-195. Marie Ksandrová 1 1+0 1
(62)
190.-195. Michal Průša 1 1+0 1
(62)
190.-195. 40. Petra Vaněčková 1 1+0 1
(62/14)
190.-195. Vašek Hnilička 1 1+0 1
(62)
196. Čenda Wallisch 0 0+0
Účastníků 46 77 80 99 82 61 64
Žen + mužů 11+35 17+60 14+66 23+76 20+62 11+50 12+52