Výsledek z tréninku Čimice: Kamila Foglarová

Čas
Chybějící kontroly -20
Poznámka
Umístění 40. (.)
Body 61
Poznámka -20
Dětská trať
Junior?