Výsledek z tréninku Velikonoční Křeslice 3.4.-6.4.: Petr Majner

Čas 02:32:50
Chybějící kontroly 0
Poznámka
Umístění 40.
Body 61
Poznámka
Trať M
Junior?